นโยบายการแลกเปลี่ยน

ประเทศไทย
สามารถเดินทางไปที่ร้าน “มธรา” ทั้งสองแห่งที่เกษรวิลเลจหรือเซ็นทรัลเอ็มบาสซี เพื่อทำการแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วันหลังจากซื้อสินค้า

ต่างประเทศ
สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ คุณสามารถทำการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ “มธรา” ที่ madamematara@gmail.com เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการแลกเปลี่ยน
2. จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลติดตามผลและแบบฟอร์มการคืนสินค้า
3. กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการคืนสินค้า โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การแลกเปลี่ยนทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ทุกรายการจะต้องส่งคืนในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์ 
2. สำหรับการแลกเปลี่ยนทั้งหมดผ่านทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จ่ายสำหรับการคืนสินค้าทั้งหมด ค่าขนส่งหรือค่าไปรษณีย์ (สองทาง) รวมทั้งอากรและภาษีถ้ามี
3. ไอเท็มสำหรับแลกเปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า ส่วนที่เกินจะต้องชำระที่ร้านค้าของเราผ่าน PayPal หรือโอนเงินผ่านธนาคาร จะไม่มีการคืนเงินหากสินค้าที่จะแลกเปลี่ยนน้อยกว่าสินค้าที่ซื้อในตอนแรก
4. “มธรา” จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่สูญหาย การแลกเปลี่ยนทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับมาให้เราโดยใช้บริการตรวจสอบย้อนกลับพร้อมหมายเลขติดตาม 
5. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น “มธรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแลกเปลี่ยนใดๆ

รายการที่ไม่ถูกต้องและรายการที่เสียหาย

หากคุณได้รับสินค้าที่เสียหายหรือไม่ถูกต้องคุณจะมีสิทธิ์แลกเปลี่ยนสินค้าชิ้นเดียวกันได้