SHIPPING

ภาษีศุลกากรและข้อมูลการระบุตัวตน

เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ เราขอแนะนำให้คุณตระหนักถึงข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนทำการสั่งซื้อ